Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Informacja o wskaźniku nakładu nieodnawialnej energii cieplnej dla sieci ciepłowniczych MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie informuje, iż dla miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Sławno wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w 2023 r. wyniósł 1,81

Wskaźnik został wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017.1912 z dnia 2017.10.13).