Maksymalne ceny i stawki od 01.03.2023 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie    
           
  Grupa taryfowa A
Lp. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary XVII TARYFA DLA CIEPŁA wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami 5 listopada 2022 roku Ceny i stawki z zastosowaniem rekompensat Maksymalne ceny i stawki taryfy obowiązującej 30 września 2022 roku powiększone o 40%
1 2 3 4 5 6
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 225 430,58 179 761,26 164 233,83
rata-zł/MW/m-c 18 785,88 14 980,11 13 686,15
2. Cena ciepła zł/GJ 92,03 73,39 62,22
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 36,57 29,16 31,43
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 61 538,83 61 538,83 57 497,97
rata-zł/MW/m-c 5 128,24 5 128,24 4 791,50
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 24,96 24,96 24,36
           
  Grupa taryfowa B
Lp. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary XVII TARYFA DLA CIEPŁA wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami 5 listopada 2022 roku Ceny i stawki z zastosowaniem rekompensat Maksymalne ceny i stawki taryfy obowiązującej 30 września 2022 roku powiększone o 40%
1 2 3 4 5 6
1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 25 706,83 18 959,52 22 836,65
2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 163,88 120,87 147,88
           
  Grupa taryfowa C
Lp. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary XVII TARYFA DLA CIEPŁA wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami 5 listopada 2022 roku Ceny i stawki z zastosowaniem rekompensat Maksymalne ceny i stawki taryfy obowiązującej 30 września 2022 roku powiększone o 40%
1 2 3 4 5 6
1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 27 496,24 23 622,98 19 314,71
2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 128,37 110,36 90,06
           
Podane ceny i stawki opłat nie zwaierają podatku od towarów i usług (VAT).