Przetarg nieograniczony

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Społka z o.a. z siedzibą przy ul. Rapackiego 19a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie. tel. (59) 8I0-76-25, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych.