info

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Nazwa zadania: 

Dostawa 3.000 Mg węgla kamiennego do celów energetycznych w sezonie grzewczym 2021/2022 do MPEC Sp. z o.o. w Sławnie.