Ogłoszenie

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą    w Sławnie informuje, iż dnia 31 marca 2022 roku od godz. 8:00 do godz. 18.00, nastąpi przerwa w dostawach centralnego ogrzewania oraz  ciepłej wody.

Przerwa wynika z konieczności usunięcia awarii na magistrali cieplnej przy ulicy Sempołowskiej.       

W związku z powyższym zalecamy nagrzanie pomieszczeń przed wstrzymaniem dostaw ciepła.     

Przeprowadzenie w/w prac jest niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie usuwania skutków awarii Osiedle Północ nie zostanie wyłączone z dostaw energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.