Przetarg nieograniczony

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Społka z o.a. z siedzibą przy ul. Rapackiego 19a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie. tel. (59) 8I0-76-25, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych.

OgloszeniePobierz MPEC-Slawno-SWZ-Pobierz MPEC-Slawno-Zalacznik-nr-1-do-SWZ-Pobierz MPEC-Slawno-Zalacznik-nr-2-do-SWZ-Pobierz MPEC-Slawno-Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Pobierz MPEC-Slawno-Zalacznik-nr-4-do-SWZ-Pobierz MPEC-Slawno-Zalacznik-nr-5-do-SWZPobierz
Czytaj dalej

Przerwa w dostawie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą    w Sławnie informuje, iż dnia 6 kwietnia 2022 roku od godz. 8:00 do godz. 19.00, nastąpi przerwa w dostawach centralnego ogrzewania oraz  ciepłej wody.

Przerwa wynika z konieczności usunięcia awarii na

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą    w Sławnie informuje, iż dnia 31 marca 2022 roku od godz. 8:00 do godz. 18.00, nastąpi przerwa w dostawach centralnego ogrzewania oraz  ciepłej wody.

Przerwa wynika z konieczności usunięcia awarii na

Czytaj dalej