Get Adobe Flash player
Start Działalność

Dostarczamy ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów handlowych na terenie miasta Sławno.

Działalność prowadzimy na podstawie koncesji udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki na wytwarzanie ? nr WCC/142/506/U/OT-1/98/AR oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła ? nr PCC/152/506/U/OT-1/98/AK

Pozostałą działalność Spółki stanowi:

- budowa obiektów inżynierii wodnej

- wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych i gazowych

- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

- transport rurociągowy