Get Adobe Flash player
Start Do pobrania

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sławnie informuje, iż w związku z posiadanym obowiązkiem taryfowym ewidencjonowania wszystkich ubytków wody sieciowej i instalacyjnej, wprowadza nowe zasady upuszczania i uzupełniania czynnika grzewczego w instalacjach odbiorców.

Każdorazowe upuszczenie i uzupełnienie czynnika grzewczego odbywać się będzie wyłącznie na podstawie wniosku wystawionego przez odbiorcę ciepła. Odbiorca zgodnie z umową sprzedaży ciepła, jest zobowiązany do zapłaty za wykorzystany - zużyty czynnik. Cena 1 m3 uzupełnionego czynnika zawarta jest zawsze w obowiązującej taryfie dla ciepła.  Na dzień dzisiejszy wynosi ona - 13,06 zł/m3 netto.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sławnie prosi o zakręcenie zaworów głównych centralnego ogrzewania na budynkach przez Państwo eksploatowanych, w celu zatrzymania czynnika grzewczego na obiektach. Prace te należy wykonać do dnia 21.05.2012r. Po tym terminie MPEC Sp. z o.o. przystępuje do prac remontowych na swoich instalacjach, co może spowodować ubytki czynnika grzewczego z otwartych obiektów odbiorcy.

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego 2012/2013, każdy budynek będzie sprawdzany czy posiada stan wody instalacyjnej. W przypadku stwierdzenia ubytków czynnika grzewczego odbiorca poniesie koszty związane z  jego uzupełnieniem.

Wniosek do pobrania